Definisjon på Wikipedia: "Idretten e-sport er videospill i en formalisert form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner og ofte datanettverk, som direkte regelgivende forutsetning for spillet som utøves gjelder som e-sport." Det blir hevdet at e-sport er verdens raskest voksende idrett.

Vårt mål er å etablere et godt e-sport tilbud som kombineres med fysisk aktivitet på eller ved våre anlegg.

Vi har lagt gode planer og vi har finansiering, lokaler og spill-ledere på plass. Det vi trenger nå er en eller flere personer som kan hjelpe til med etablering og organisering av arbeidet. Vi stiller ikke høye krav og du kan justere tidsbruken etter egen hverdag, vi blir helt sikkert enige om en god arbeidsfordeling. 

Kunne du tenke deg å bidra i en eller annen form? Ta kontakt med en av oss:

Ståle Guneriussen - sgprod@fjerdingstad.no - 91 34 13 31, eller

Per Christian Berg: pcberg@gmail.com- 97 70 73 30

 

(Photo by ELLA DON on Unsplash)