Hokksund IL sitt hovedanlegg er på Falkbanen og ligger nært skolen som gir et godt sambruk på dagtid. Lagene som spiller 9er og 11er har hjemmebane her.

Her er det etablert

  • 11.er bane kunstgress
  • 7.er bane kunstgress
  • Ballbinger 3.er fotball
  • Speakerbu/Kiosk
  • Klubbhus (med stor og liten sal)
  • Garderober
  • Aktivitetsbygg
  • Garasje

Kart og veibeskrivelse på fotball.no