Skjermbilde 2020-01-26 kl. 11.11.31.png

Velkommen til Hokksund Idrettslag

Flest mulig- lengst mulig. Med spilleren i sentrum!

 

Nyheter

Våre arrangementer

DRIV energi_sponsorflyer_HokksundIL_A4.j

Få 40 øre rabatt - vi gir 10 øre til Hokksund IL.

Kortet søker du ved å gå inn på drivenergi.no
og velger «søk om drivstoffkort».
I søknadsskjemaet velger du Hokksund IL som skal motta din støtte. Enkelt – og gunstig for alle.
Ingen grunn til å nøle!

xtra sommercamp.jpg

HIL XTRA Aktivitet etter skoletid

Velkommen til et nytt år med aktivitetstilbudet HIL XTRA etter skoletid på Loesmoen Idrettspark alle ukedager (mandag- fredag)

Når elevene kommer tilrettelegger vi for bespisning og leksehjelp før hovedaktiviteten starter. 

Her vil vi fokusere på motorisk utvikling, sosialt samvær og glede gjennom aktivitet og lek. 

Det vil være forskjellige ball-aktiviteter med håndball, fotball, stikkball og kanonball og varierte leker, som stimulerer barnas motorikk og kroppskontroll. 

Sjakk-og bordtennis-klubbene i Hokksund vil også være tilstede minimum en dag pr. uke. 

Vi vil også jobbe med å få til enda mer samspill med andre miljøer som orientering,turn etc. dette skoleåret. 

Kunst- og håndverks-verksted med Brit og Turid har vært i stor suksess i sommer, og dette blir også fast innslag på HIL XTRA.

Aktivitetene foregår under kontrollerte former, under tilsyn av dyktige instruktører, og vi følger faste rammer og en faglig plan, koordinert av Alf Stephan Skyba (barne- og ungdomsarbeider).

Åpningstider:

Mandager kl. 12.15 - 16.30

Tirsdager kl. 14.00 - 16.30

Onsdager kl. 13.00 - 16.30

Torsdager kl. 12.30 - 16.30

Fredager kl. 14.00-16.30

Månedspriser:

Vi har dessverre ikke fått økonomisk tilskudd fra Bufetat for tilbudet etter skoletid dette skoleåret, og derfor har vi måtte øke våre priser for HIL XTRA.

Egenandel pr. mnd blir kroner 1500,- for deltagelse inntil 5 dager pr.uke som også inkluderer måltider og frukt hver dag. 

Antall dager kan varieres etter eget ønske, men vi ønsker at dere melder inn endringer uken før, slik at vi har kontroll over antall elever gjennom uka. 

Transport:

De elever som trenger buss kan benytte avtalen med Brakar som er inngått, hvor barna fraktes fra skolen i skolebuss ned til Loesmoen Idrettspark (egenandel buss dekkes av den foresatte.)

Pris for en reise er kroner 21,- og et 30 dagers kort koster kroner 310,-.

Mobil/energi-drikker:

Vi benytter «mobil-hotell» hvor sekkene legges i låsbare skap når barna er på aktivitet. Ønsker du å komme i kontakt med barna mens de er i aktivitet på Loesmoen Idrettspark, så sender du melding via Messenger eller tekstmelding til Alf Stephan. Energidrikker er ikke tillatt, og alle barna får egen vannflaske som de har med seg.

Deltagerutstyr/forsikring/kontaktinfo:

Deltakerutstyr er gratis, og foresatte registrerer bestilling for sine respektive barn. 

Alle deltagere får draktsett, treningsdress og bag. De to førstnevnte vil man få ny hvert år, mens baggen er ment å vare noen år.

Elevene er dekket av Gjensidige barneidrettsforsikring via Hokksund IL. 

Dere registrerer fødselsnummer,adresse på alle deltagere, og mobil og e-mailadresse for alle foresatte via systemet.

Aktiviteter

Gustav_Herman[2].jpg
Skjermbilde 2020-01-16 kl. 19.28.35.png

Fotball

Hokksund Fotball er en breddeklubb, som legger til rette for å utvikle spillere, og da med vekt på differensiert tilbud, slik at alle ferdighetsnivåer får et godt tilpasset sportslig tilbud.


Andre viktige momenter for å skape et godt utviklingsmiljø er hospitering og godt organiserte treninger med kvalitet.

NFFs visjon: Fotballglede – muligheter og utfordringer for alle

NFFs hovedmål: Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag – og klubbmiljøer

Håndball

Hovedmålet for HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter til alle som vil være med. Vi skal gi et håndballtilbud til barn og unge innenfor sunne, sportslige, sosiale og økonomiske rammer.


For de yngste klassene skal det satses bredde, og for de eldre klassene skal det satses både bredde og topp.


HIL Håndball ønsker at det skal være et tilbud for alle spillere, både de som ønsker å bruke mye tid på å trene og de som ønsker å holde seg i form.


Målsettingen er at alle spillere skal ha et godt miljø med tilpassete utfordringer. Vi ønsker å utvikle spillere og lag med spilleglede, håndballforståelse og god oppførsel på og utenfor banen.

Skjermbilde 2020-01-26 kl. 13.21.00.png
Skjermbilde 2020-01-27 kl. 17.54.44.png

HIL Xtra

Tilbud til barn fra 3-trinn og oppover på Loesmoen Idrettspark etter skoletid- samspill på tvers av idretter.


Takket være det flotte samspillet vi har fått til med NAV, Idea Kompetanse, Voksenopplæringen, sjakkmiljøet og bordtennis, har vi skapt en arena for mestring og språkutvikling-lek og aktivitet for alle.


Lav egenandel og inntil 5 dager deltagelse som også inkluderer leksehjelp, måltider, sikrer at alle som ønsker det kan delta på tilbudet.


Måltidene kombineres med tradisjonell mat sammen med at nye kulturer også introduseres for barna.


Alle barna får også gratis treningstøy hvert år.

Allidrett

Tilbud tirsdager fra 17-18 for aldersgruppen 4 og 5 år. 


Vi har forskjellige lek-inspirerte aktiviteter i de anleggene Hokksund IL disponerer.

I februar 2020 vil aktivitetene foregå i gymsalen på Hokksund Barneskole.

Deltagelse for allidrett for skoleåret 2019/2020 koster 800,-


Vi følger skoleruta i Øvre Eiker.

Tilbakeblikk

Historien

  • Hokksund Idrettslag (stiftet 3. januar 1904 som Eiker Skiklub) er et idrettslag fra Hokksund i Øvre Eiker, Buskerud, som driver med fotball, håndball og skiidrett.

  • I 1927 slo klubben seg sammen med Haugsund Idrætsforening og dannet Eiker Ski- & Ballklubb.

  • I 1959 slo klubben seg sammen med Falk-Kameratene og dannet Hokksund Idrettslag.


68417038_2670882469596832_46290063716966

Kontaktinformasjon Hokksund Idrettslag

Postboks 50 3300 Hokksund

+47 32 70 09 61

Org.nr 975588858

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
HIL jenter.jpg